arrow

Bezpieczna praca z dokumentami

Szyfrowanie danych, polityka odgrywania ról, rejestry dokumentów

encryption

Szyfrowanie danych

Wszystkie informacje przechowywane w systemie są szyfrowane nowoczesnym algorytmem kryptograficznym. Pliki znajdujące się na serwerze lub w pamięci sieciowej oprócz szyfrowania przechodzą dodatkowy proces depersonalizacji, co komplikuje proces identyfikacji konkretnego egzemplarza lub wersji. Krytyczne informacje przechowywane w bazie danych mają kilka mechanizmów ochrony, w tym ochronę przed działaniami administratora. Nawet w przypadku bezpośredniej ingerencji w strukturę bazy danych, system wykryje zmiany i powiadomi osoby odpowiedzialne o naruszeniu integralności danych.

 

System wyszukiwania i rejestry dokumentów

Dzięki elastycznemu systemowi wyszukiwania oraz wygodnej organizacji ewidencji i archiwum dokumentów, użytkownik dostaje wygodny interfejs do interakcji z dokumentami, aplikacjami, plikami i procesami biznesowymi dostępnymi w ramach polityki role-playing. Ponadto za pomocą wstępnie skonfigurowanych filtrów wyszukiwanie niezbędnej informacji według dostępnych ustawień nie będzie trudne. Wyszukiwanie odbywa się według różnych atrybutów procesu lub karty dokumentu. Oprócz tego, platforma Almexoft implementuje wyszukiwanie semantyczne, gdy wynik zapytania nie jest dotknięty błędami ortograficznymi, gramatycznymi lub literówkami. Możliwe jest również wyszukiwanie nie tylko konkretnego słowa, ale także większych jednostek językowych – zdań i fraz. Jednocześnie system wybiera komponenty, które są podobne w znaczeniu i charakterze do zapytania wyszukiwania. Ponadto on daje możliwość generowania złożonych zapytań wyszukiwania dla różnych parametrów, uściślając wybór dokumentów, procesów czy aplikacji. Takie zapytanie wyszukiwania można zapisać do późniejszego skorzystania.

processes

Zmienne procesowe i role procesowe

System przewiduje możliwość wykorzystania zmiennych procesowych i ról. Istnieje szereg ról zaprogramowanych, takich jak Autor, Odpowiedzialny, Kierownik Autora itp. Projektując proces biznesowy (szablon) użytkownik może tworzyć własne role i zmienne, w razie potrzeby przypisać im wartości domyślne. Wartości w zmiennych procesowych i rolach będą się różnić dla różnych egzemplarzy tego samego procesu biznesowego i mogą być zmieniane podczas realizacji egzemplarza procesu biznesowego za pomocą formularzy użytkowników, zewnętrznych modułów systemu lub skryptów Drools

Przeczytaj opis modułu automatyzacji procesów biznesowych - AlmexBPM

Zapoznać się bliżej

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na naszą politykę politykę plików cookie.