arrow

Rezygnacja z odpowiedzialności

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, Administracja Witryny zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia jakichkolwiek umów gwarancyjnych lub zapewnień, które mogą być rozumiane w inny sposób, a także, korzystając z tego prawa, zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do samej Witryny, jej Treści i ich działania .


Niezależnie od okoliczności, Administracja Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej z możliwych stron. W przypadku jakichkolwiek możliwych szkód spowodowanych bezpośrednio, pośrednio lub w sposób szczegółowy, w wyniku wykorzystania w jakimkolwiek interesie informacji i danych zamieszczonych w naszej Witrynie lub w jakimkolwiek innym zasobie, na której stronie znajduje się hiperłącze z tej Witryny, Administracja naszej Witryny nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Administracja Witryny nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby, które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z tej Witryny, a także z wykorzystania zamieszczonych na niej informacji. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działania tej Witryny lub jej zawartości, a także z dowolnego portalu internetowego powiązanego z Witryną, za jakiekolwiek pominięcie, awarię systemu, błąd, opóźnienie w transmisji, usterkę, niemożność korzystania z Witryny, przestój w pracy, wirus komputerowy, przerwy, które mogą prowadzić do: utraty pracy i wydajności, spadu aktywności i produktywności, utraty programów lub jakichkolwiek danych, utraty jakichkolwiek korzyści, skreślenia z instytucji edukacyjnej, zawieszenia działalności gospodarczej, a także prowadzić do różnego rodzaju zależności. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za
wszystkie powyższe, nawet jeśli administracja zostanie z wyprzedzeniem powiadomiona o prawdopodobieństwie wystąpienia takiej szkody. Użytkownik potwierdza swoją zgodę, zgodnie z którą ewentualne spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa. Użytkownik potwierdza swoją zgodę, zgodnie z którą wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze chroniące prawa konsumentów nie mają wpływu na tę Witrynę, ponieważ Witryna nie świadczy usług odpłatnych.

Korzystając z tej strony, potwierdzasz swoją pełną zgodę na wszystkie informacje podane na tej stronie – „Zastrzeżenie”. Ponadto potwierdzasz swoją pełną zgodę na wszystkie Zasady Witryny, akceptując na własny koszt całą odpowiedzialność, która może zostać Ci przypisana.

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na naszą politykę politykę plików cookie.