arrow

Dodatkowe funkcje platformy

Zamów test drive

Zarządzanie użytkownikami

Obecność wbudowanej struktury organizacyjnej, funkcjonalności przekazywania spraw i
delegowania uprawnień

Użytkownicy i struktura organizacyjna

Platforma Almexoft może pełnić funkcję systemu nadrzędnego dla użytkowników, a wg standardu zapewnia interakcję z systemami profilowymi (m.in. Oracle HR, różne usługi katalogowe za pośrednictwem protokołu LDAP: Active Directory, eDirectory, OpenLDAP, Oracle HR, SAP HR; oraz systemy IDM: MicroFocus IDM, SailPoint, Forgerock). W zależności od wybranej metody synchronizacji z systemem profili do zarządzania użytkownikami, platforma implementuje odrębne mechanizmy nadawania uprawnień, blokowania/odblokowywania użytkowników, w tym użytkowników z różnych grup itp. Dla każdego użytkownika tworzony jest indywidualny profil, co zawiera wszystkie niezbędne informacje. Platforma Almexoft umożliwia tworzenie, przeglądanie i zmianę struktury organizacyjnej firmy, przy zachowaniu jej aktualności. W celu wygodnych regularnych aktualizacji strukturę organizacyjną można zsynchronizować z istniejącymi systemami księgowości kadr.

user management

Przekazanie uprawnień

W przypadku konieczności przeniesienia uprawnień do pracy nad dokumentem lub procesem z jednego użytkownika do drugiego, platforma udostępnia funkcjonalność delegowania uprawnień. Ta funkcja może być używana na stałe lub czasowo. Jednocześnie użytkownik (o ile posiada odpowiednie uprawnienia) lub administrator określa, które rachunki/rodzaje dokumentów będą dostępne osobie zastępczej. Możliwe jest delegowanie uprawnień do określonej grupy lub rodzaju dokumentu/procesu. Platforma prowadzi ewidencję wszystkich czynności wykonywanych przez zastępcę, wyświetla fakt zastąpienia w historii, postęp realizacji dokumentu lub procesu oraz w ogólnym dzienniku administracyjnym systemu

user management

Przekazywanie spraw

Podobnie jak w przypadku delegowania uprawnień, w przypadku objęcia przez użytkownika nowego stanowiska lub trwałego przeniesienia obowiązków, system przewiduje przeniesienie spraw od jednego użytkownika do drugiego. W takim przypadku administrator może dostosować ustawienia takiego przeniesienia. System umożliwia ponowne przekazywanie spraw, zwrot przekazanych spraw oraz inne operacje mające wpływ na realizację procesów biznesowych (dokumentów). Użytkownik, do którego przypisane są sprawy, będzie miał dostęp do wszystkich dokumentów i możliwość wykonywania wymaganych czynności, działając jako wykonawca, autor lub osoba odpowiedzialna lub w innej przewidzianej roli. Korzystając z tej funkcji możliwe jest dokończenie pracy z otwartym dokumentem bez zatrzymywania procesu akceptacji lub wykonania.

transfer Cases
transfer Cases
transfer Cases

Przeczytaj opis modułu automatyzacji procesów biznesowych - AlmexBPM

Zapoznać się bliżej

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na naszą politykę politykę plików cookie.