arrow

Logistyka

Automatyzacja procesów biznesowych firmy transportowej: wykorzystanie nowoczesnych technologii do usprawnienia obsługi i przyspieszenia pracy firmy jako całości.

Funkcje

Funkcje automatyzacji przepływu pracy dla logistyki

Jednym z głównych warunków rozwoju firm logistycznych jest poszukiwanie nowych nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność świadczenia usług. Jednym z priorytetów jest wdrożenie systemu zdolnego zautomatyzować wewnętrzne procesy biznesowe i zapewnić przejście na elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne listy przewozowe.

System automatyzacji biznesu Almexoft pomaga konfigurować i standaryzować niezbędne procesy biznesowe, kontrolować realizację zadań oraz efektywnie zarządzać dokumentami korporacyjnymi i elektronicznymi listami przewozowymi.

Zarzadzanie dokumentami

W systemie tworzony jest cały cykl pracy biurowej, w tym kadrowy obieg dokumentów, zawieranie umów dostaw, a także dowody dostaw.

Kontrola realizacji

Przejrzysta konstrukcja procesów biznesowych pomaga rozdzielić odpowiedzialność pomiędzy pracownikami. Dla każdego użytkownika tworzone są karty wykonania, instrukcje, a także dodatkowe karty akceptacji.

Polityka rol

Mechanizm ochrony informacji na poziomie uprawnień i ról użytkowników pozwala ograniczyć dostęp do określonego dokumentu lub funkcjonalności zarówno dla konkretnego użytkownika, jak i grupy osób.

System automatyzacji biznesu w firmie transportowej: kluczowe cechy platformy.

Z pomocą Almexoft możliwe staje się śledzenie wszystkich etapów pracy biurowej oraz kontrolowanie ruchu i zmian elektronicznych listów przewozowych, arkuszy trasy i umów na każdym etapie.

Automatyzacja obiegu dokumentów dla logistyki pozwala dostosować dostęp do niejawnych dokumentów i rejestrować wszelkie działania użytkownika. Wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów chroni je przed nieautoryzowanym kopiowaniem lub edycją.

EOD dla firmy transportowej zapewnia możliwość generowania, edycji i zarządzania raportami. Raporty generowane są bezpośrednio w systemie z możliwością ich przetwarzania.

Połączenie platformy Almexoft jako kluczowego systemu automatyzacji biznesu w firmie transportowej zapewnia szerokie możliwości pracy z elektronicznymi kartami dokumentów, szablonami załączników oraz bezpośrednio z postępem realizacji dokumentów.

Automatyzacja obiegu dokumentów dla logistyki:

Zalety korzystania z elektronicznych listów przewozowych

List przewozowy jest potwierdzeniem faktu przewozu i dostarczenia towaru, rozliczenia wykonanej pracy oraz zapłaty za towar

Jest to również jeden z najważniejszych dokumentów dla wszystkich uczestników procesu transportowego. Wprowadzenie EOD dla firmy transportowej zapewni natychmiastową wymianę elektronicznych listów przewozowych ze wszystkimi uczestnikami procesu logistycznego. Rozwiąże problem utraty listów przewozowych, opóźnień w płatnościach, utraty towaru oraz zapewni dostępność archiwum dokumentacji w chmurze.

Oceń zalety procesów zewnętrznych dla swojej organizacji

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na naszą politykę politykę plików cookie.