arrow

Konstruktor interfejsów

Możliwość elastycznej konfiguracji pól, formularzy i metadanych procesów biznesowych

Elastyczne ustawienie pól (metadanych)

W celu elastycznego i wygodnego dostosowywania interfejsu systemu platforma Almexoft zapewnia wbudowany edytor formularzy dla procesu elektronicznego lub karty dokumentów. Standardowa lista typów pól może zawierać pola tekstowe, listy, użytkowników, katalogi, daty, liczby, tabele, przyciski, pola wyboru, przyciski radiowe, łącza, załączniki, działy i inne. Projekt karty procesu biznesowego lub dokumentu elektronicznego można utworzyć poprzez zgrupowanie, rozdzielenie i pozycjonowanie na formularzu na poziomie typu procesu biznesowego. Właściwości widoczności i edycji, opis, walidacja, maska, informator zewnętrzny mogą być skonfigurowane dla pól. Wartości pól można wyszukiwać globalnie w systemie. Posługując się kluczami pól, można z nich skorzystać w innej instancji procesu biznesowego lub w szablonie załącznika do tworzenia drukowanej formy dokumentu.

create
edit
customization Picture

Zarządzanie formularzami

Dostęp użytkownika do formularza lub elektronicznej karty procesu/dokumentu można elastycznie konfigurować. Poszczególne pola, grupy pól lub zakładki w elektronicznej karcie procesu mogą być dostępne na określonych etapach procesu biznesowego lub podczas podejmowania decyzji w trakcie przejścia do kolejnego etapu procesu biznesowego. Ponadto można skonfigurować logikę zależności między polami.

Widoczność niektórych formularzy na różnych zakładkach elektronicznej karty dokumentu jest elastycznie regulowana. Jednocześnie istnieją standardowe pola procesu, występujące w informacji podstawowej (numer, nazwa procesu, podsumowanie, data utworzenia, grupa procesów, typ procesu, autor dokumentu).

managing Forms
managing Forms

Przeczytaj opis modułu do organizacji elektronicznego zarządzania dokumentami - AlmexECM

Zapoznać się bliżej

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na naszą politykę politykę plików cookie.